מיכל מיוחד – שיכון ובינוי – מפעל קרלסברג אשקלון

מיכל מיוחד - שיכון ובינוי - מפעל קרלסברג אשקלון

מיכל מיוחד – שיכון ובינוי – מפעל קרלסברג אשקלון