מתקן פיילוט עבור IDE -טיפול בשפכים- עבור מתקן בצילי

מתקן פיילוט עבור IDE -טיפול בשפכים- עבור מתקן בצילי

מתקן פיילוט עבור IDE -טיפול בשפכים- עבור מתקן בצילי