מחלקים למים עבור חברת משב – מפעל סולרדג ציפורי

מחלקים למים עבור חברת משב - מפעל סולרדג ציפורי

מחלקים למים עבור חברת משב – מפעל סולרדג ציפורי