מפוח לספיקה של 30000 קוב

מפוח לספיקה של 30000 קוב

מפוח לספיקה של 30000 קוב