צנרת – מחלק בקוטר 600 ממ למערכת פיזור אוויר מפעל פטריות

צנרת - מחלק בקוטר 600 ממ למערכת פיזור אוויר מפעל פטריות

צנרת – מחלק בקוטר 600 ממ למערכת פיזור אוויר מפעל פטריות