חדרים נקיים- נידוף אוורור וטיפול בזיהום אוויר

נידוף אוורור וטיפול בזיהום אוויר

מערכות אוורור מורכבות לטיפול באוויר מזוהם, לשאיבת גזים רעילים, יניקה ממנדפים כימיים, אוורור למכונות בתעשיה