סקרברים לשטיפת גזים

סקרבר משמש לטיהור אוויר ע”י ספיגה וניטרול של אדים כימיים כגון חומצות ובסיסים.”
הסקרברים –מתקני ספיגת גזיםמשמשים לטיפול וניטרול גזים, אדים חומציים ואלקליים במפעלים כימיים, במפעלי תרופות, יניקה מראקטורים כימיים, יניקה מאמבטיות ציפוי וגם כמתקני חירום למקרה של דליפות גזים מסוכנים כגון דליפת אמוניה במתקני קירור. כמו כן סקרברים משמשים לטיפול בריחות במגוון תעשיות ובמתקנים לטיפול בשפכים.

סקרבר לטיהור גזים - מגדל שטיפת גזים - שטיפת גזים - טיפול באוויר