מתקן DAF- פיילוט – שיכון ובינוי תעשיה צבאית

מתקן DAF- פיילוט - שיכון ובינוי תעשיה צבאית

מתקן DAF- פיילוט – שיכון ובינוי תעשיה צבאית