מתקני טיפול בשפכים

מתקני טיפול בשפכים

מתקני DAF GreeNfloat, טכנולוגית DAF זו מבוססת על עקרונות זרימות נגדיות Counter Air-floatation