מערכת אוורור עם זרועות לאוורור נקודתי.

מערכת אוורור עם זרועות לאוורור נקודתי.

מערכת אוורור עם זרועות לאוורור נקודתי.