מנדף כיור לשטיפת חלקים קורוזיבים

מנדף כיור לשטיפת חלקים קורוזיבים

מנדף כיור לשטיפת חלקים קורוזיבים